Σ΄ευχαριστώ , Χριστέ , πολύ που βάζεις μιαν ανατολή μετά από κάθε δύση...Bερίτης.

8/17/2010

Μέσα από τη φυσική διδασκόμαστε για το Θεό!


Ο παρακάτω τύπος του Αΐνστάιν ,η ενέργεια Ε που παράγεται από τη διάσπαση της ύλης.'Οπου m (μάζα) εγώ, όπου c εις την 2 (ταχύτητα του φωτός) ο Θεός.Αν το ξερό γραμμάριο μου m το αφήσω στα χέρια του Θεού c2 , τότε παράγεται τόση ενέργεια ,που φτάνει να αλλάξει το κόσμο όλο.....

"Κι από την άλλη μου δείχνει Εκείνον, το c2 , που με καλεί να αξιοποιήσω κοντά Του το ταπεινό μου m γραμμάριο. Θέλει να μου δώσει τα πάντα, αλλά έχει απαιτήσεις. Θέλει να πάψω να μαι ύλη . Θέλει να Τον αφήσω να με κάνει Φως..."
Συγχαρητήρια στο περιοδικό και στη νεαρά Μαρτινιανή για την τόσο όμορφη απόδοση του νόμου του Αΐνστάιν
"Στα χρόνια μας ο πόνος αγιάζει τον άνθρωπο.Ο ανθρώπινος πόνος καλλιεργεί την ανθρώπινη ψυχή"