Σ΄ευχαριστώ , Χριστέ , πολύ που βάζεις μιαν ανατολή μετά από κάθε δύση...Bερίτης.

3/26/2010

O Ξεροκέφαλος

Μιλοῦσα κάποτε γιά τόν πέμπτο μακαρισμό, «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται». Ἕνας ἐπισκέπτης ἐρώτησε:

-Γιά νά ἐφαρμόσει κανείς αὐτά τά λόγια, πρέπει νά ἔχει καί χρήματα. Ἐγώ εἶμαι ἄνθρωπος φτωχός. Τά οἰκονομικά μου εἶναι πενιχρά καί τά ἔξοδά μου πολλά.

Τοῦ εἶπα:

-Ὡραῖα! Δέν ἔχεις τήν δυνατότητα νά βοηθήσεις τόν ἀδελφό σου ὑλικά. Ὅμως αὐτό δέν σέ ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ὑποχρέωση πού ἔχεις, νά τόν βοηθήσεις πνευματικά.

-Δηλαδή;

-Νά. Σέ λύπησε; Σέ πρόσβαλε; Συγχώρεσέ τον.

-Ἀδύνατο! Δέν μπορῶ νά τό κάμω αὐτό. Καί μόνο πού τό σκέφτομαι, εἶμαι ἕτοιμος νά τόν ξεσκίσω. Καί σύ μοῦ λές, νά τόν συγχωρήσω κιόλας; Ἀδύνατο!

-Μά πρέπει! Ἔχεις ὑποχρέωση νά τό κάνεις!

-Δέν ἔχω τήν δύναμη.

-Παρακάλεσε τόν Θεό καί εἰπέ του: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με τόν ἁμαρτωλό, καί βοήθησέ με· δῶσε μου τήν δύναμη νά συγχωρῶ». Εἰπέ αὐτή τήν προσευχή μερικές φορές. Καί θά ἰδεῖς ἀπό τήν προσωπική σου πεῖρα, ὅτι ὁ Θεός μᾶς δίνει καί τήν θέληση καί τήν δύναμη, νά κάνωμε τό καλό.

Σέ συκοφάντησε κάποιος; Εἶπε λόγια ὑποτιμητικά καί καυστικά γιά σένα; Ἡ συμπεριφορά του ἀπέναντί σου ἔγινε ἀφορμή νά χάσεις τήν εἰρήνη σου; Σιώπησε. Δεῖξε ὑπομονή. Δέν μπορεῖς; Παρεκάλεσε τόν Δυνάμενον νά σέ βοηθήσει· νά σέ δυναμώσει. Σέ κάθε δύσκολη περίσταση στή ζωή σου στρέφε τό νοῦν σου καί τήν καρδία σου στό Θεό. Μήν ἔχεις πεποίθηση στίς δικές σου φτωχές δυνάμεις, γιατί αὐτό σέ ἀπομακρύνει ἀπό τήν ταπείνωση. Καί χωρίς ταπείνωση καί ἀγάπη, νά τό ξέρεις, δέν σώζεται κανείς, ἔστω καί ἄν ἔχει φτάσει σέ ὑψηλά μέτρα προσευχῆς.

Μιά τέτοια τραγική περίπτωση εἶναι ὁ Λέων Τολστόη. Κάποια περίοδο τῆς ζωῆς του προσευχόταν πολύ. Μέ δάκρυα. Κάτι ὅμως δέν πήγαινε καλά μέσα του. Τοῦ ἄρεσε νά κρίνει τούς ἄλλους. Τά ἐλαττώματα τῶν ἄλλων τοῦ «ἔσπαζαν» τά νεῦρα. Δέν μποροῦσε νά τά συγχωρήσει. Καί ὅποιον ἔβλεπε νά σφάλλει, τόν θεωροῦσε ζῶο καί ὄχι ἄνθρωπο! Ἦταν φοβερά ξεροκέφαλος.

Ἡ γιαγιά του τοῦ ἔλεγε συνεχῶς: «Μή παιδί μου· μή! Γιά τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, μή κρίνεις. Ἄφησε τόν ἄνθρωπο, νά κάνει ὅπως θέλει. Ἐσύ κοίταξε λίγο τόν ἑαυτό σου».

Δυστυχῶς ὅμως δέν τήν ἄκουγε. Καί ὅλοι φυσικά ξέρετε τό τραγικό του τέλος!

--------------------

1 σχόλιο:

ANAZHTHΣH είπε...

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα!

"Στα χρόνια μας ο πόνος αγιάζει τον άνθρωπο.Ο ανθρώπινος πόνος καλλιεργεί την ανθρώπινη ψυχή"