Σ΄ευχαριστώ , Χριστέ , πολύ που βάζεις μιαν ανατολή μετά από κάθε δύση...Bερίτης.

12/15/2009

Περί των αγίων του Χριστού Μυστηρίων

Είναι ανάγκη αδελφοί,να έχει ο καθένας σας πνευματικό πατέρα,να προσέρχεται με πίστη,να ταπεινώνεται ενώπιον του και να καταθέτει κάτω από το πετραχήλι τα πονηρά πάθη της καρδιάς του. Κι έπειτα να δεχθεί τη θεραπεία και να ξεριζώσει τα αγκάθια της αμαρτίας,που ο ίδιος έθρεψε με την εμπαθή και φιλήδονη ζωή ...Με τη συγχώρηση και την ευλογία του πνευματικού έρχεται η γλυκιά καταλλαγή ,η συμφιλίωση με τον Κύριο, που χάρη στο αφάνταστο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατέβηκε στη γη...Κανείς μη στερήσει από τον εαυτό του αυτή την αρχή της μετανοίας. Αν δεν αγγίξεις την αρχή των αρετών, πώς θα προχωρήσεις στο καλύτερο;
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο αξίζει να προσέλθουμε με ζήλο στο μυστήριο της εξομολόγησης. Διότι αυτή η Σαρακοστή λειτουργεί ως προκαθάρσιο, καθώς μας οδηγεί στην εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού...Αν χωρίς την εξομολόγηση και τη μετάνοια δεν είμαι άξιος ούτε καν τα θεία λόγια να υποδεχθώ, πώς θα λάβω αίμα και σώμα Χριστού,αν πρώτα δεν καθαρισθώ με το μυστήριο; Πως να κατοικήσει ο Αναμάρτητος σε σώμα καταχρεωμένο με αμαρτίες;

Γρηγορίου Παλαμά
Περί των αγίων του Χριστού Μυστηρίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Στα χρόνια μας ο πόνος αγιάζει τον άνθρωπο.Ο ανθρώπινος πόνος καλλιεργεί την ανθρώπινη ψυχή"