Σ΄ευχαριστώ , Χριστέ , πολύ που βάζεις μιαν ανατολή μετά από κάθε δύση...Bερίτης.

10/09/2009

Τελωνισμός των ψυχώνOταν βγει η ψυχή του ανθρώπου από το σώμα,τότε συμβαίνει εκεί ένα μεγάλο μυστήριο. Διότι,αν είναι υπεύθυνη για αμαρτίες ,έρχονται χοροί από δαίμονες και πονηροί άγγελοι,και δυνάμεις σκοτεινές παραλαμβάνουν την ψυχή εκείνη και την κρατούν σε δικό τους τόπο.Διότι όταν ζούσε και υπήρχε σ΄αυτόν τον κόσμο,είχε υποταγεί και υπακούσει και έγινε δούλος σ'αυτούς,πόσο περισσότερο οταν φεύγει η ψυχή από τον κόσμο αυτό, θα υποταχθεί και θα κυριευθεί απ'αυτούς.
Όπως οι τελώνες που κάθονται στους στενούς δρόμους και όσους περνούν από εκεί και τους ελέγχουν αυστηρά, έτσι και οι δαίμονες ελέγχουν και κυριεύουν τις ψυχές ακόμα κι όταν αυτές βγουν από το σώμα. Αν δεν έχουν προηγουμένως καθαρισθεί δεν επιτρέπεται σ'αυτές να ανεβούν στις ουράνιες κατοικίες και να συναντήσουν τον Κύριο τους,διότι κρατούνται κάτω από τους δαίμονες.Αν όμως βρίσκονται μέσα στο σώμα ακόμα ,πρέπει με μεγάλο κόπο και αγώνα να αποκτήσουν την ουράνια χάρη του Κυρίου,ζώντας ενάρετα,θα οδηγηθούν προς τον Κύριο...


Αγ. Μακαρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Στα χρόνια μας ο πόνος αγιάζει τον άνθρωπο.Ο ανθρώπινος πόνος καλλιεργεί την ανθρώπινη ψυχή"