Σ΄ευχαριστώ , Χριστέ , πολύ που βάζεις μιαν ανατολή μετά από κάθε δύση...Bερίτης.

10/26/2009

Χρόνια πολλά από την όμορφη και μυρωμένη πόλη του Αγίου Δημητρίου .
Η χάρις του Αγίου μας να μας σκεπάζει από κάθε κίνδυνο και ανάγκη!Κοντάκιον. Ἦχος β'.

Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ρείθροις, Δημήτριε, τὴν ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν, ὁ δούς σοι τὸ κράτος ἀήττητον καὶ περιέπων τὴν πόλιν σου ἄτρωτον• αὐτῆς γὰρ ὑπάρχεις τὸ στήριγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Στα χρόνια μας ο πόνος αγιάζει τον άνθρωπο.Ο ανθρώπινος πόνος καλλιεργεί την ανθρώπινη ψυχή"